Energi- och digitaliseringsminster Khashayar Farmanbar (S) besökte Göteborgs hamn under torsdagen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Göteborg ska bli hubb för elektrobränslen

Under torsdagen och fredagen besökte energiminster Khashayar Farmanbar (S) Göteborg för att prata framtidens bränslen för sjöfarten. Samtidigt presenterades ett nytt samarbete som ska göra Göteborgs hamn till en hubb för elektrometanol.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbars två dagar långa besök i Göteborg inleddes under torsdagen med bland annat ett möte i Göteborgs hamn där elektrobränsleproducenten Liquid Wind presenterade sitt nya samarbete med Göteborgs Hamn, Stena Line, DFDS och Ørsted för att skapa en grön bränslehubb i Göteborg. Målsättningen är att från och med år 2025 kunna erbjuda leverans och bunkring av grön elektrometanol.

– Det här känns fantastiskt bra att vi haft det här mötet tillsammans med ministern. Det här är något unikt, det är nu som de över fem år av utvecklingsarbete som Liquid Wind lagt ner möter verkligheten hos verkliga kunder, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind till Sjöfartstidningen.

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind till vänster, Shian Jones-Mortensen från Ørsted och Torben Carlsen, vd för DFDS till höger, undertecknar samarbetsavtalet. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Närmar sig investeringsbeslut

Projektet samarbetar med FlagshipONE som ägs gemensamt av Ørsted och Liquid Wind. De närmar sig ett slutgiltigt investeringsbeslut kring den största e-bränsleanläggningen i världen som beräknas kunna producera 50.000 ton eMethanol årligen.

Nu kommer de fem bolagen inom det nya samarbetet att arbeta tillsammans för att lansera det första förnybara marinbränslet.

– Göteborgs Hamn har bestämt sig för att minska CO2-utsläppen med 70 procent inom hamnområdet till 2030. Detta är ett oerhört viktigt mål för oss, men något vi inte kan uppnå på egen hand. Därför är vi glada över att ha en leverantör som Liquid Wind och engagerade fartygsägare som Stena Line och DFDS som tar dessa ambitiösa steg som kommer att göra en enorm skillnad för att uppnå det målet, säger Elvir Dzanic vd för Göteborgs Hamn.

Samarbeten är nyckeln

De båda rederierna som är med i projektet, Stena Line och DFDS, är hoppfulla kring elektrometanol som ett bränsle i paletten för att minska sjöfartens koldioxidavtryck. 

– Detta partnerskap är ytterligare ett bevis på vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi kan inte uppnå detta på egen hand, utan ett strategiskt samarbete över hela kedjan är win-win för alla intressenter,  säger Niclas Mårtensson, vd för Stena Line.

– Vi är glada över att både kunder, leverantörer och konkurrenter visar engagemang och samarbetar för att minska koldioxidutsläppen i vår bransch. Med eMethanol från detta partnerskap lägger DFDS till en ny e-bränslemöjlighet för att uppfylla vårt löfte att driva ett grönt fartyg senast 2025, säger Torben Carlsen, vd för DFDS.

Under fredagen besökte Khashayar Farmanbar även Stena Lines huvudkontor för att diskutera sjöfartens miljöpåverkan, elektrifiering av fordonsflottor och framtiden för sjöfarten.