Göteborg blir europeiskt högkvarter för Maersk Line

Göteborg kommer att spela en viktigare roll i Maersk Lines nya organisation, som har utarbetats av vd:n för Maersk Line, Elvind Kolding. I den nya organisationen kommer Göteborg att bli det europeiska huvudkontoret för Maersk Lines verksamheter. Antalet regionala huvudkontor har minskats från 14 till 11 världen över. Vidare har den nya ledningen kallad CMB, Container Management Board, organiserats med syftet att minska byråkratin inom företaget. I processen att omorganisera och effektivisera Maersk Line har inget lämnats åt slumpen. Neddragningarna har inneburit att fyra av tio senioranställda i nivån under den högsta ledningen fått lämna sina poster. Linjer har också omdirigerats och några har lagts ner. På Asien-Europa-linjerna ska fyra nya fartyg adderas i syfte att reducera bränslekostnaderna.