AtoB@C Shipping tar leverans av tolv nya fartyg under 2022 till 2026.

Fotograf: ESL Shipping

Kategori: Torrlast

GoTa Ship Management och AtoB@C utökar samarbetet

Det svenska rederiet AtoB@C Shipping, som är ett dotterbolag till finska ESL Shipping inom den börsnoterade Aspo-koncernen, placerar management för sina tolv nybyggen hos GoTa Ship Management i Göteborg.

Christer Green, vd för GoTa Ship Management AB, säger att detta är ett viktigt avtal för bolaget.

– Vi är jätteglada över att ha fått förtroendet att ta hand om projektet och att få jobba ihop med ett rederi som ligger i framkant både teknologiskt och miljömässigt. Vi kör redan idag åtta fartyg för AtoB@C Shipping på full management och är ödmjuka inför de kommande utmaningarna. Att ta leverans i Indien av ett nytt fartyg var tredje månad under tre års tid är en stor utmaning, säger han.

Tar fram besättningar

Christer Green påpekar att det inledningsvis gäller att ta fram kompetenta besättningar som ska vara tränade i fartygens specifika utrustning innan de kommer ombord.

– Systemen ombord ska vara färdigimplementerade på fartygen innan de lämnar varvet. Det är mycket utrustning som ska till Indien från Europa, vilket innebär logistiska utmaningar. Allt det här sammantaget kommer att ställa väldigt höga krav på oss som manager.

Jobbar långsiktigt

Frida Rowland, Corporate Business Development Director för AtoB@C Shipping AB i Ystad, uppger att långsiktighet har varit ett viktigt kriterium vid val av managementbolag för de nya fartygen. Därför har rederiet valt att fördjupa samarbetet med GoTa Ship Management.

– Det finns en lång historia av erfarenhet med ett väldigt bra kunnande uppbyggt totalt sett och det är därför som vi väljer att ge vårt förtroende till GoTa även för de nya fartygen. Vi ser många synergier med att ha en större flotta i samma management, säger hon och fortsätter:

– Vi jobbar långsiktigt både med våra kunder och leverantörer. Vi har varit nöjda med GoTa som känner vår verksamhet väl och ser fram emot att jobba vidare tillsammans.

Rekryteringen mer komplicerad

GoTa Ship Managements estniska dotterbolag GoTa Shipping, som utöver att vara en fartygsagent även arbetar med besättningar, blir en viktig aktör i det här projektet, förklarar Christer Green.

– Det är besättningsbiten som är den stora utmaningen, framför allt i dagens läge när olika saker har ställt till det på olika sätt och gjort rekryteringen mer komplicerad.

Han berättar att uppdraget handlar om fullt management, det vill säga både tekniskt management och bemanning.

– Vi ska ta fram totalt cirka 200 personer till tolv fartyg under en treårsperiod. Allt som rör fartygets framdrift ligger på vårt avtal. I princip ska vi sköta allt utom den operationella biten och befraktning.

Nyanställningar i organisationen

Enligt Christer Green återkommer de flesta av de ombordanställda till fartygen.

– Vår styrka är att ungefär 90 procent av besättningarna på de Cypernflaggade fartygen vi kör idag kommer tillbaka. Det är väldigt få som slutar trots att de är kontraktsanställda när de är ombord. En anledning är att det är relativt korta törnar ombord, de flesta arbetar två eller max tre månader ombord. Vi kommer även att samarbeta med ett stort bemanningsbolag i Manilla, som vi har jobbat med i 20 år på andra fartyg där vi har mixade besättningar.

GoTa Ship Management kommer även att utöka antalet anställda i sin organisation.

– Vi har redan förstärkt med en ny Fleet Manager och ska också utöka med en inspektör som blir ansvarig för de första nya fartygen. Vi har en organisation där det ryms många fartyg men den kommer naturligtvis att tillföras nya resurser successivt när flottan växer.

Högre krav

Kundernas krav på torrlastfartygen inom närsjöfarten blir allt högre, upplyser Christer Green.

– Kringarbetet runt fartyg har blivit betydligt mer omfattande de senare åren och även inom det här segmentet så ställs det nu betydligt högre krav. Nu har även coastersegmentet börjat att omfamnas av olika vettingsystem. Det är flera olika organisationer som kan komma ombord och göra vettingar på fartygen, ofta på fraktköparens begäran. Tanksjöfarten har haft det i många år, men nu sprider det sig väldigt fort. Det ställer högre krav både på fartyg och manager vilket är något vi välkomnar då vi är övertygade om att framtiden ligger hos de managementbolag som har en hög säkerhetsstandard och arbetar långsiktigt och seriöst med både fartyg och besättningar.