Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik

Göta älv muddras av holländare

Göta älv underhållsmuddras fram till årsskiftet för att upprätthålla sjökortsdjupet.

Just nu håller mudderverket Hegemann III, flaggad i Holland och opererad av Detlef Hegermann BV, på att underhållsmuddra i Göta älv för att upprätthålla sjökortsdjupet. Muddermassorna läggs vid uppläggningsplatsen i Lundbyhamnen.

”Efter att muddermassorna placerats täcks de med en meter ren sjösand. Sjösanden kommer att hålla massorna på plats. Sjösanden innebär också att den nya botten i Lundbyhamnen blir renare än vad den är i dag. Metoden är väl beprövad och har till exempel används i Sannegårdshamnen. Arbetena utförs i enlighet med miljödomen”, skriver Göteborgs Hamn på sin hemsida.

Det är totalt fyra arbetsfartyg som är inblandade, alla med olika uppgifter. Men det är bara Hegemann III som suger slam och lera.

Hegemann III byggdes 1977 på Bijlsma G Scheepswerf BV i Holland. Hon är en så kallad trailing suction hopper dredger som suger upp sand, lerjord, bottenslam och grov sand (grus).