Golden Skys ägare dömd betala skadestånd för skadad kabel

En domstol har, enligt nyhetsbyrån BNS, beslutat att ägaren till cypernflaggade Golden Sky – Grossline Shipping Ltd – skall betala LVL 183.600 (EUR 261.200) i skadestånd till det lettiska telebolaget Lattelecom för den internetkabel som skadades när fartyget gick på grund utanför Ventspils i januari i år. Att summan blev lägre än det ursprungliga skadeståndskravet LVL 522.000 (EUR 743.000), beror delvis på att rederiet före domstolsprocessen betalade LVL 200.000 (EUR 285.000) till försäkringsbolaget Balta, där kabeln var försäkrad.Bulkfartyget Golden Sky (byggt 1985 på 26.530 dwt) gick på grund nära Ventspils den 15 januari och drogs flott den 16 mars. Fartyget ligger fortfarande i Ventspils hamn.