Golden Ocean utnyttjar kamsarmaxoption

Golden Ocean har förvärvat optioner på två nybyggnadskontrakt vid Zhoushan Jinhaiwan Shipyard (Jinhaiwan) i Kina. Fartygen på 80.000 dwt ska levereras under 2011 och är systerfartyg till serien som beställdes i oktober. Priset för de två senaste enheterna är USD 52 miljoner per fartyg. Golden Ocean har beställt 13 fartyg vid Jinhaiwan. Bolaget har avtalat om att chartra ut fyra av kamsarmaxfartygen med leverans under 2010 och 2011 för en period av tio år. Tidscharterraten är USD 24.500 per dag för fartygen som levereras 2010 samt USD 24.000 för enheterna som levereras året därpå – för båda gäller fem procent i kommission. Kontrakten innebär att fartygen helt kan skrivas av under charterperioden.