Golden Ocean säljer nybygge

Golden Ocean säljer ett av sina capesize-nybyggen kontrakterat i december 2006 vid Daehan Shipbuilding Co., Sydkorea, för USD 121,4 miljoner med förväntad leverans i augusti 2008. Golden Ocean gör en nettovinst på USD 46,4 miljoner. Fartyget har redan ett femårigt charterkontrakt, visserligen till en rat som är lägre en den marknadsrat som gäller för närvarande, men Golden Ocean säger att försäljningspriset av fartyget tillsammans med kontraktet är en bra affär på dagens marknad.