Golar LNG planerar ombyggnad av fartyg till kraftverk

Golar LNG som är i en pressad situation med två LNG-fartyg i en svag spotmarknad och med ett på en korttidscharter planerar att bygga om minst ett fartyg till ett flytande kraftverk alternativt flytande LNG-lager. Ett asiatiskt varv arbetar med en ombyggnadsplan och ett tillkännagivande väntas snart. Golar håller tillsammans med italienska Saipem på att utveckla ett flytande kraftverk som skall producera 240 megawatt. En ansökan har skickats till Cyperns energimyndighet för att få tillstånd att bygga och driva anläggningen. Golar medverkar också i ett återförgasningsprojekt 50 distansminuter ut i Mexikanska Gulfen tillsammans med Torp Technology, och en flytande LNG-terminal och lager i Adriatiska Havet. Golar håller för närvarande på att utvärdera ytterligare tre projekt.