Golar Frost säljs

John Fredriksen-kontrollerade Golar LNG har undertecknat ett avtal om att sälja Golar Frost till OLT Offshore LNG Toscana för EUR 160 miljoner. OLT-O är ett projektbolag som kontrollerar Livorno FSRU-projektet i Italien, där Golar äger 16 procent. De andra stora aktieägarna är Endesa Europa, IRIDE Mercato och OLT Energy Toscana. Fartyget är för närvarande tidsbefraktat till slutet av mars 2008, med ytterligare optioner därefter. Alla inkomster från fartyget kommer gå till Golar tills försäljningen slutförs, vilket förväntas bli i juni 2008.