Godsomsättningen fortsätter öka i svenska hamnar

De svenska hamnarna omsatte 93,2 miljoner ton gods under första halvåret i år, en ökning med 4,9 miljoner ton jämfört med motsvarande period förra året. Det framgår av statistik från SIKA/SCB. 13 miljoner passagerare reste till eller från Sverige sjövägen under perioden, ungefär lika många som under första halvan 2006.