Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Godsmängden minskade i Göteborgs hamn 2019

Minskande rorolaster, bilimporter och energitransporter gav en minskning av det totala hanterade godset. Positivt för Göteborgs hamn under 2019 var däremot fler kryssningar, passagerare och hanterade containrar.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ch hanterade containrar.

Totalt hanterade Göteborgs hamn 38,9 miljoner ton gods under 2019, jämfört med 40,5 under 2018. Det finns flera förklaringar till varför, till exempel minskade rorolasterna på grund av att konjunkturläget är något svagare än vid rekordsiffrorna för några år sedan. Det här har lett till ett minskat tryck på rorolaster inom Europa.

Under 2019 importerades färre bilar till Göteborgs hamn, vilket gjorde att antalet hanterade bilar totalt minskade med fem procent till 276.000.

Även Energihamnen rapporterade en minskning med fem procent i totalt hanterade volymer.

Andra halvåret positivt

För såväl biltransporter och energitransporter innebar det första halvåret sjunkande siffror. Under andra halvan av 2019 ökade däremot volymerna. Volvo sålde då fler bilar på export, vilket ökade mängden av hanterade bilar i hamnen. Energihamnen underhöll sina raffinaderier under den första halvan av 2019 och då sjönk volymerna med sju procent. Andra halvåret 2019 gav mer positiva siffror för energihamnen, då såg man godshantering på 12,6 miljoner ton. Den volymen sägs vara den största på ett halvår i energihamnens historia.

Ökning av containrar

Även om en del av hamnsegmenten gav negativa siffror gav containerhamnen ett rekordbesked. Aldrig förr har så mycket containergods transporterats till hamnen på järnväg, 456.000 TEU, en ökning med 14 procent. Det är andra året i rad som containervolymerna ökar. Under 2018 berodde ökningen på ett inflöde från Göteborgs närområde men 2019 ökade containergodset från resten av Sverige. Det totala containergodset ökade med tre procent till 772.000 TEU.

– Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och det är ett kvitto på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är helt rätt väg att gå, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Ökning av passagerare

110.000 personer besökte Göteborg som passagerare på de 59 kryssningsfartyg som anlöpte hamnen 2019. Enligt Göteborgs hamn är det ett rekord, kryssningar har aldrig tidigare tagit så många passagerare till staden.

Hamnen ser positivt på framtiden inom kryssningssegmentet, 2020 väntas 83 kryssningsfartyg anlöpa Göteborg, vilket kommer att bli ännu en rekordsiffra.

Färjorna tog fler passagerare till Göteborg än under 2018. Under 2019 steg 1.784.000 iland på stadens färjeterminaler, en ökning med sex procent jämfört med föregående år.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]