Godshanteringen ökar i ryska hamnar

De ryska hamnarna hanterade 451,1 miljoner ton gods 2007, vilket är 7,2 procent mer än året innan. Hanteringen av flytande gods ökade med 7,4 procent till 264,4 miljoner ton och torrlaster med 6,9 procent upp till 186,6 miljoner ton.