Godset i Trelleborg når nya rekordnivåer

Förra året ökade godshanteringen i Trelleborg med 100.000 ton till 10,8 miljoner ton, den högsta siffran någonsin, detta trots att den konventionella järnvägstrafiken minskade med lika mycket till 2,7 miljoner ton. Lastenheterna ökade med 25.000 enheter till 485.000. Kombienheterna ökade något till 52.000 enheter. Den konventionella trafiken genom Nyhamnen uppgick till cirka 200.000 ton, ungefär samma som året innan.Däremot minskade antalet passagerare med 150.000 till knappt två miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.