Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi

Goda tider för Gotlandsbolaget

Gotlandsbolagets delårsrapport för tredje kvartalet visar att bolaget fortsätter att återhämta sig efter en tidigare ekonomisk nedgång. Rörelseresultatet uppgick till 277 miljoner kronor vilket är en förbättring med nästan 100 miljoner jämfört med föregående år.

En viktig förklaring till det förbättrade resultatet är beslutet att inte bedriva Hansa Destinations linje till Rostock under 2023, berättade Gotlandsbolaget vid en digital presentation av rapporten. Andra faktorer som påverkat är justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats på lägre nivåer. Tack vare lägre drivmedelspriser, har Destination Gotland också haft möjlighet att hålla lägre snittpriser under kvartalet än vad som förväntades i början av året.

– De åtgärder som genomförts för att stärka vårt resultat, med effektiviseringar och justerade biljettpriser, har haft en positiv ekonomisk effekt och vi redovisar ett förbättrat justerat rörelseresultat för perioden jämfört med förluståret 2022, sa Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson.

Något färre reste

Trots resultatförbättring noteras en viss avmattning i resandet under perioden vilket förklaras med en vikande ekonomisk konjunktur i kombination med att Drotten togs ur trafik en period i augusti på grund av tekniska problem. Antalet passagerare i Gotlandstrafiken minskade under kvartalet med 6,1 procent jämfört med föregående år och har under perioden januari-september minskat med 5,6 procent till totalt 1 450 300 (1 537 000).

Vill fortsätta med Gotlandstrafik

Under tredje kvartalet har Trafikverket distribuerat upphandlingsunderlaget för den upphandlade Gotlandstrafiken 2027–2035. Håkan Johansson var tydlig med att man vill få förnyat förtroende för att driva trafiken, och att man arbetar för fullt med att ta fram ett attraktivt anbud. Samtidigt betonade han att man inte är beroende av avtalet för sin existens.

– Om vi inte skulle vinna avtalet med Trafikverket planerar vi att ändå fortsätta köra trafik mellan Gotland och fastlandet.

Håkan Johansson kommenterade också miljökraven i upphandlingen som innebär att utsläppen från trafiken ska minska med 30 procent.

– Vi hade hoppats att kraven skulle vara mycket högre, och menar att omställningen måste gå snabbare. Det är därför vi utvecklar vårt koncept Gotland Horizon med multi fuel-teknik.