Goda sjöfartstider slår mot skandinaviska sjöförsäkrare

Oslo-baserade Sjøassurandørernes Centralforening som organiserar sjöförsäkringsgivare i Skandinavien redovisar kraftigt ökade genomsnittliga skadekostnader. Från att ha legat relativt stabilt runt USD 200.000 har de under senare år stigit till runt USD 300.000. För första gången i organisationens historia kan man nu rapportera om en enskild maskinskada där försäkringskravet överstigit USD 10 miljoner. För 2006 räknar man med försäkringskrav som är 107 procent av premieintäkterna. En expanderande handelsflotta, brist på kvalificerat sjöfolk och nästan ingen utskrotning på grund av de goda marknadsvillkoren gör att risken för omfattande försäkringskrav ökar. Kostnaderna för reparationer och loss-of-hire ökar också nu när varven arbetar för full kapacitet, och det blir allt vanligare att kraftigt skadade fartyg döms som totalförluster.