Goda siffror för Lundqvist Rederierna

Något svagare siffror, men ändå ett gott resultat redovisar Rederiaktiebolaget Hildegaard och Ångfartygs Aktiebolaget Alfa, som ingår i åländska Lundqvist Rederierna. Bl.a. har valutakursförändringarna på US dollar slagit relativt hårt mot resultatet eftersom huvudparten av intäkterna är dollarbaserade. Under det senaste räkenskapsåret, som avslutades den 31 mars 2007, redovisar Alfa en omsättning på EUR 43,0 miljoner och en vinst före bokslutsdispositioner, skatter och minoritetsandel på 29,5 miljoner. För Hildegaard är motsvarande siffror EUR 17,8 miljoner respektive 16,4 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.