God vinstutveckling för Wilh. Wilhemsen

Wilh. Wilhelmsen nådde ett rörelseresultat på USD 368 miljoner 2006 mot USD 232 miljoner 2005. En viktig del i sammanhanget var försäljningsvinsten på USD 85 miljoner, som uppstod vid försäljningen av tunglyftsrederiet Dockwise. Intäkterna ökade från USD 2.207 miljoner 2005 till 2.511 miljoner förra året. Vinsten före skatter ökade från USD 209 miljoner 2005 till USD 268 miljoner. WW räknar med vinst även för 2007 och att företaget efter finansiella kostnader och andra justeringar hamnar i nivå med 2006 års resultat.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.