God vinst för DSD

Det Stavangerske Dampskibsselskap, DSD, redovisar en vinst före skatt på NOK 558 miljoner mot NOK 698 miljoner 2004. Det årets resultat innehöll dock reavinsten från försäljningen av DSD:s 50-procentiga andel i Nor-Cargo.