Global brist på smörjoljor

Tillverkarna av marina smörjoljor varnar nu för en svår bristsituation globalt. Det är en rejäl kris som kommer att påverka alla smörjoljor, men särskilt cylinderoljor. Samtidigt ökar efterfrågan. Bakgrunden är den kraftiga prishöjningen på råmaterial, inklusive tunga basoljor som Bright Stocks. Priset har ökat med över 50 procent de senaste tolv månaderna liksom priset på tillsatser. Industrin behöver nu en tillgångsbuffert för att undvika en långvarig brist. I Fjärran Östern har den ökande efterfrågan från Kina förvärrat situationen som var svår nog ändå efter branden i Chevron Oronites anläggning i Singapore.