GL på väg mot 50 miljoner brutto

Det tyska klassningssällskapet Germanischer Lloyd kommer att ha en flotta på mer än 50 miljoner brutto innan årsskiftet, mot 47,8 miljoner brutto i slutet av förra året. I april bestod den GL-klassade orderboken av 950 fartyg på nästan 19 miljoner brutto, en ökning med över 100 fartyg sedan årskiftet. GL:s nettovinst ökade från EUR 6,9 miljoner 2003 till EUR 11,9 miljoner 2004. Intäkterna uppgick till EUR 268,5 miljoner.