Fotograf: E.R. Schiffahrt

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Gigantrederi bildat i Tyskland

De två tyska rederikoncernerna E.R. Capital Holding samt Schulte Group har bildat ett nytt joint venture-företag vars affärsidé är att köpa fartyg till attraktiva priser nu innan fartygsvärdena stiger och då sälja dem igen.

Företaget Quayside Maritime Parters bildas av E.R. Schiffahrt och Bernhard Schulte Shipmanagement, två rederier som tillsammans har en flotta på cirka 800 fartyg och mer än 20.000 ombordanställda. Från huvudkontoret i Hamburg kommer Quayside Maritime Partners att investera i en flotta med ett containerfartyg av panamax-storlek som första inköp.

Avsikten är att ge sig in på de flesta sektorer och bygga upp en flotta med alla typer av fartyg, från containerfartyg till ankarhanterare.

Bolagsbildningen måste dock först godkännas av den tyska konkurrensmyndigheten.

Samtidigt verkar fartygsvärdena vara på väg upp, åtminstone på torrlastsidan. Enligt Baltic Exchange har värdet på en fem år gammal Capesize stigit med nästa sex procent i år och Panamax med hela 16 procent. 

Grunden till det ökande köpintresset är bättre fraktmarknader. Fraktindexet BDI hade vid halvårsskiftet nått sin högsta nivå på 18 månader och har stigit med 42 procent i år.