GIEK befarar konkurser bland norska varv

Sedan toppåret 2006 har antalet nybyggnadsbeställningar förlagda vid norska varv fallit med 94 procent, från 85 kontrakt till endast fem kontrakt i år. Även om orderböckerna fortfarande är fulla för många varv ser det tufft ut efter 2011 för många av dessa. – Branschen har varit inne i en våldsam högkonjunktur, därför kommer den här nedgången att slå extra hårt, säger chefen för Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), Wenche Nistad till Dagens Næringsliv. Hon framhåller också att risken finns för att flera norska varv tvingas gå i konkurs eller säga upp personal. Förutom ordertorkan har från december i fjol till augusti i år nio fartyg till ett värde av NOK 5 miljarder kancellerats vid de norska varven, på grund av svaga marknader för beställarna och problem med finansiering.80 procent av aktiviteterna vid norska varv är knutna till offshoreprojekt, sedan oktober 2008 har det ingåtts endast ett fåtal nya offshorekontrakt.