Gerlis ägare förnekar miljöbrott

– Vi är inga miljöbovar för att spillt, på sin höjd, en kopp olja, säger Per-Arne Elonsson, vd och ägare av EBS Management vars supplyfartyg Gerlis förra veckan togs av Kustbevakningen för att oljeförorenat länsvatten kommit ut i havet.Enligt Per-Arne Elonsson berodde spillet på att man ett par veckor tidigare bytt filter på maskin och troligen sölat lite olja som hamnat under durkarna. När sedan Gerlis lastades tungt fick hon lite slagsida så det oljeblandade länsvattnet rann fram och pumpades ut med kylvattnet.– Men att vi skulle ha pumpat ut olja det är ren och skär lögn. Vi såg att Kustbevakningens båt gick ut precis bakom oss, när de ropade upp oss och sa att vi skulle stanna gjorde vi det direkt. Sedan kom de ombord och gick med ner i maskin och lyste med ficklampa in under alla durkar utan att hitta någon olja. Sedan tog vi upp en spann vatten från havet med oljedimma, och där tog de prover med en papperstuss på en pinne. Men det är gasolja så det försvinner direkt.Så fort Gerlis klarat av sitt supply-uppdrag och kom åter till hamnen hölls förhör med Per-Arne Elonsson och enligt Kustbevakningen pågår nu en utredning.