General Maritime fälls för miljöbrott

En federal domstol i Texas har funnit General Maritime Management, en teknisk chef och en 1:e maskinist i bolaget, skyldiga till att ha lämnat falska uppgifter till den amerikanska kustbevakningen samt för att inte ha fört en korrekt oljedagbok. Domen gäller tankfartyget M/T Genmar Defiance och en segling till Corpus Christi i november 2007. Under resan pumpades oljehaltigt vatten överbord via en så kallad magic pipe. Två besättningsmän i maskin fotograferade detta och överlämnade bevismaterialet till kustbevakningen. Den tekniske chefen och 1:e maskinisten riskerar upp till fem års fängelse samt böter på USD 250.000. General Maritime Management kan få böter på upp till USD 1 miljon.