Fotograf: U.S. Navy

Kategori: Container | Politik | Tank

Gemensam övervakning av Arktis

Försvarscheferna för de åtta arktiska länderna har enats om att upprätta en gemensam övervakning av fartygstrafiken i Arktis. 

Beslutet om övervakningssamarbetet togs på möte som hölls i tisdags och onsdags i den grönländska orten Ilulissat, där befälhavarna från Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, USA, Kanada och Ryssland deltog. 

Överenskommelsen innebär att Ryssland, som sista land av ovanstående åtta länder, nu ansluter sig till övervakningssystemet MMSIS – det vill säga det öppna, internetbaserade system som registrerar alla fartyg som har en AIS-sändare ombord. 

På mötet kom de åtta försvarscheferna också överens om hur länderna ska hjälpa varandra i händelse av olyckor och katastrofer i Arktis, att samarbetet mellan de civila och militära myndigheterna ska öka samt att övningar i Arktis ska hållas.