Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Specialfartyg

Gemensam design för nya isbrytare

Sjöfartsverket och finska Trafikledsverket Väylä har avtalat om samarbete i designen av nästa generations isbrytare.

Det avtal som Sjöfartsverket och Väylä har träffat gäller ett gemensamt designarbete för tre svenska och två finska isbrytare. Avtalet gäller enbart designfasen. Några beslut om en eventuell byggnation har inte fattats.

– Med avtalet i hamn sätter vi nu kurs mot nästa generations isbrytare. Tillsammans med våra finska vänner inleder vi nu ett viktigt designarbete för morgondagens svenska och finska isbrytare, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Bygger på mångårigt samarbete

– Utvecklingen av isbrytarflottan är en förutsättning för att trygga servicenivån inom vintersjöfarten. Samarbetsavtalet med Sverige är en fortsättning på det goda isbrytarsamarbetet som pågått under flera år, säger Kari Wihlman, generaldirektör vid Väylä.

Atle-klassen byts ut

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. De tre sistnämnda statsisbrytarna av Atle-klass har varit i drift sedan 1970-talet, och är nu i behov av att bytas ut.

– Våra nuvarande statsisbrytare lever på lånad tid. Utan en väl fungerande svensk isbrytning kan norrländska hamnar tvingas hålla stängt under hela 130 dagar om året. Det skulle drabba svenskt näringsliv hårt, eftersom att nio av tio varor till och från Sverige går sjövägen. Nya isbrytare är därför viktigt för hela landet, säger Katarina Norén.