Fotograf: Riksdagen

Kategori: Debatt

”Ge Kustbevakningen förutsättningar att lösa sina uppgifter”

Alexandra Anstrell (M), ledamot av riksdagens försvarsutskott, skriver i denna debattartikel att Kustbevakningen måste få de resurser som krävs för att lösa sina uppgifter.
Regeringens budgetproposition innehåller inget besked om den anslagshöjning som Kustbevakningen har begärt. Det får såklart konsekvenser för ambitionen om en ökad förmåga. Myndigheten har ett omfattande uppdrag redan och kommer de närmsta åren att öka sitt bidrag till den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex och dess stående personalstyrka. Moderaterna tillför därför 30 miljoner extra till Kustbevakningen i vårt budgetförslag.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tande uppdrag redan och kommer de närmsta åren att öka sitt bidrag till den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex och dess stående personalstyrka. Moderaterna tillför därför 30 miljoner extra till Kustbevakningen i vårt budgetförslag.

Kustbevakningen räknar med att behöva utöka antalet årsarbetskrafter med 150 under perioden 2021–2023. Detta för att kunna möta de krav som ställs på Kustbevakningen i utvecklingen av Sveriges totalförsvar och kraven från EU inom den utökade gränskontrollen. Moderaterna tycker det är bra att såväl totalförsvaret som EU:s gränsskydd stärks, men då krävs det att myndigheterna får de resurser som krävs för att lösa sina uppgifter. 

Utöver totalförsvar och gränsskydd har Kustbevakningen en rad andra uppdrag. De inkluderar bland annat miljöövervakning, säkra laster och sjöräddning. På senare år så har Kustbevakningen även fått ett utökat brottsbekämpande uppdrag i samband med att med att riksdagen 2019 antog en ny kustbevakningslag.  

Den nya lagen medför att Kustbevakningen på egen hand numera kan utreda vissa brott till sjöss, till exempel fiskeribrott, samt stödja Polismyndighetens och Tullverkets arbete med brottsbekämpning som inte är direkt sjörelaterade, till exempel våldsbrott som begås till sjöss.  

I somras trädde dessutom en ändring i Kustbevakningens instruktion i kraft, en som tydliggör Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid insatser mot bland annat terrorism. Ändringen som görs är kopplad till en ny förordning som ger ytterligare möjligheter till samverkan med Polismyndigheten gällande sjötransporter, lufttransporter samt flygspaning. 

Vi moderater har också lyft frågan om att Kustbevakningen skulle kunna utöka det brottsbekämpande uppdraget genom att till exempel biträda kronofogden med beslag. Ytterligare lagändringar kan komma att behövas för att förenkla det dagliga arbetet, inte minst när det gäller att kunna dela information över myndighetsgränser. 

Sammantaget så kommer myndighetens nya uppgifter och breda uppdrag att ställa stora krav på Kustbevakningen de kommande åren. Moderaterna skulle därför vilja se en översyn av Kustbevakningens arbetsuppgifter och förslag till hur myndigheten bör resurssätta, personellt och materiellt, och prioritera det breda uppdrag myndigheten kommer att ha framgent. 

Kustbevakningen gör ett fantastiskt arbete runt om i Sverige och på de internationella insatser de deltar i men det kommer att behövs mer resurser framgent och en tydlig väg framåt kring hur myndigheten ska lösa sina nya uppdrag. Därför lägger Moderaterna i vår budget 30 miljoner mer än regeringen på Kustbevakningen och föreslår dessutom en översyn av uppdraget.

Alexandra Anstrell (M)
Ledamot av riksdagens försvarsutskott

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]