GC Rieber kancellerar nybygge

Norska GC Rieber Shipping kancellerar ett offshorefartyg, nybygge nr. 7037, på grund av kraftiga förseningar. Fartyget beställdes i maj 2008 av Polar Marine I Pte Ltd som är ett joint venture mellan GC Rieber Shipping och Otto Marine, där den förstnämnda kontrollerar 51 procent. Kancelleringen har bestridits av varvet men Rieber Shipping skriver i ett uttalande ”Polar Marine är säker på att kontraktet är rättmätigt kancellerat”. Kancelleringen har ingen negativ finansiell påverkan för Rieber Shipping, då förskottsbetalningen täcks av återbetalningsgarantin.