Gazprom stoppar LNG-bygge

Gazprom har analyserat sina olika projekt och beslutat att stoppa den planerade LNG-anläggningen Baltic LNG i St Petersburg. Projekten som rör Nord Stream och gasutvinning i Shtokman-fältet har bättre konkurrensförmåga enligt bolaget och därför satsar man på dessa istället. Ägarna bakom Gazproms dotterbolag Baltic LNG, som skulle ansvarat för byggandet av anläggningen i Primorsk, är Gazprom Germania (80 procent) och Sovcomflot (20 procent).