Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Gävle Hamn ökar

Godsomsättningen i Gävle Hamn ökade under 2017 med drygt 17 procent, jämfört med året innan. 

Totalt omsattes närmare 5,7 miljoner ton gods under 2017. En stor del av ökningen beror på containerterminalens stadigt stigande kurva. Gävle Hamns containerterminal, som drivs av Yilport, ökade förra året med 25 procent. 

Större fartyg

-Trots något färre fartygsanlöp i år så ser vi denna kraftiga ökning i godsvolym, och det beror främst på att större fartyg har lastats och lossats mer effektivt. Utöver den ökade godsvolymen så är detta något vi välkomnar ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Daniel Karlsson, infrastrukturchef, Gävle Hamn AB i ett pressmeddelande.

Spadtag för ny terminal

I år tar också den turkiska terminaloperatören och Gävle Hamn det första spadtaget mot att dubbla containerhamnens kapacitet för att möta den ökande efterfrågan. Den nya containerterminalen beräknas stå klar i slutet av 2019. 

Fler klarar miljökraven

Enligt Gävle Hamn nyttjar också allt fler fartyg den miljödifferentierade hamntaxan som implementerades i januari 2017. Hamnen noterade en topp i november då 15 procent av anlöpen omfattades av miljökraven och som därmed erhöll rabatter. 

– Fler exempel på positiva siffror är att järnvägstrafiken ökat med 20 procent. Alltigenom ett positivt år för 2017, säger Fredrik Svanbom, vd på Gävle Hamn.