Gard räknar med höjt betyg

Assuranceforeningen Gard i Arendal räknar med en uppgradering av kreditvärdigheten från Standard & Poor sedan Gard Marine & Energy fått sitt betyg höjt från A– till A. Gard kommer att visa upp ett hälsosamt överskott detta försäkringsår som avslutas den 20 februari. I en utvärdering säger Standar & Poor att Gards reserver kommer att överstiga USD 410 miljoner i slutet av detta försäkringsåret och stiga till USD 450 miljoner i slutet av nästa. I augusti förra året var de fria reserverna USD 416 miljoner. Gard har cirka 13 procent av P&I-marknaden och täcker över 6.000 fartyg på totalt mer än 120 miljoner brutto. Dessutom kaskoförsäkrar man 4.800 fartyg.