Gard köper ut If

Gard Marine & Energy blir nu ett helägt dotterbolag till Assuranceforeningen Gard sedan man köpt If P&C Insurance AB:s andel i bolaget för USD 76,4 miljoner.Efter affären kommer Gard att ha en premieintäkt på runt USD 500 miljoner årligen och en balansräkning på USD 1,3 miljarder.If P&C Insurance är ett helägt dotterbolag till Sampo.