Gammal järnvägsfärja kan snart segla igen

Järnvägsfärjan ”Kong Frederik IX” är fri att lämna Halsskov nära Korsør i Danmark. Det har Korsør kommunstyrelse nu slagit fast och avseglingen kan inte ses som export av farligt avfall. Beslutet baseras på en utredning jurister gjort på uppdrag av kommunen och baserad på information från det säljande danska företaget och köparen, indiska Tummel Ltd. Färjan kan nu lämna så snart man fått klartecken från Søfartsstyrelsen. Fartyget har genomgått omfattande renoveringsarbeten och bl.a. har en helt ny radiostation installerats före avresan till Persiska Viken.