GAC stärker närvaron i Norden

Gulf Agency Company, GAC, stärker närvaron på den nordiska marknaden genom ett uppköp av samtliga shippingdotterbolag inom Lehmann Nordic Group. De tre bolagen är Lehmann Shipping A/S (som består av Lehmann Junior A/S, Joship AB, Transweco Projects & Chartering AB, Transweco AB, Transweco Agency AB och Scanweco AS) samt Christian Jensen Shipping A/S och Lehmann Shipping Center A/S.I september 2010 köpte GAC också den stora finska fartygsagenten John Nurminen Navis Oy, JNN, som hanterar omkring 3.000 fartygsanlöp i finska hamnar årligen. År 2007 förvärvade man också norska Ole R Olsen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.