Fyra utredningar om dödsolyckan på Saga Spray

Det pågår för närvarande fyra utredningar efter torsdagens tragiska händelse vid Helsingborgs Hamn då en 33-årig filippinsk besättningsman på det Hongkongregistrerade fartyget Saga Spray, avled efter att ha fallit ner i ett lastrum. Andra personer ur besättningen åsamkades också varierande skador, bland annat var läget allvarligt för en stuveriarbetare, men hans liv kunde räddas efter behandling i tryckkammare. Polisen, Arbetsmiljöverket, Sjöfartsinspektionen samt Hamnbolaget utreder samtliga händelsen. Sjöfartsinspektionens rapport väntas komma inom ett par månader, men redan nu har utredaren Jörgen Zachau fått in de mesta av de efterfrågade uppgifterna.– Vi har fått in mycket material och det verkar sannolikt vara så att mannen avled på grund av syrebrist och inandning av kolmonoxid, säger han till SST och fortsätter:– Vi kan också konstatera att de säkerhetsrutiner som fanns inte har följts.