Fyra Grimaldifartyg lämnar svensk flagg

SST erfar att det italienska rederiet Grimaldi beslutat att samtliga fyra Grimaldi-fartyg under svensk flagg ska flaggas ut för att registreras i Gibraltar under 2009. Fartygsdriften sköts av Transatlantics dotterbolag ACL Shipmanagement som inom kort inleder MBL-förhandlingar för de ombordanställda. Enligt uppgift är avsaknaden av ett svenskt tonnageskattesystem den direkta orsaken till att fartygen nu lämnar det svenska registret.De berörda roro-fartygen är de tre Italienbyggena Grande Africa (byggd 1998), Grande Argentina (byggd 2001) och Grande Atlantico (byggd 1999), samtliga med ett brutto på cirka 56.700, samt Kroatienbygget Grande Benelux, byggd 2001 och med ett brutto på 37.700.Fartygen ägs i dag av bolag inom den svenska ACL-gruppen som i sin tur ägs av Grimaldi. Något beslut om omflaggning av de fem svenskflaggade roro-fartyg som går i ACL:s linjetrafik har dock inte tagits.