Fusionen mellan Arlington Tankers och GenMar får grönt ljus

Amerikanska Federal Trade Commission, FTC, godkänner samgåendet mellan Arlington Tankers och General Maritime Corporation (GenMar). FTC som utreder bland annat kartellbildningar gav affären grönt ljus den 27 augusti. I det nya bolaget, som behåller namnet General Maritime Corporation, får Arlington Tankers aktieägare 27 procent. Idag äger Concordia Maritime strax under tio procent och Stena cirka åtta procent av aktierna i Arlington och får därmed tillsammans runt fem procent av aktierna i det nya bolaget. Om affären godkänns av båda bolagens aktieägare beräknas den kunna slutföras innan årsskiftet. Det nya bolaget får ett marknadsvärde på USD cirka 1,1 miljard.