Fure Vinga, ett av fartygen i Furetanks Vingaserie, lämnade Donsö under onsdagseftermiddagen efter årets upplaga av Donsö Shipping Meet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Tank

Furetank och Wärtsilä halverade metanslip i test

Metanslip är ett känt problem vid användning av LNG som bränsle. Men nu har Wärtsilä tillsammans med Furetank utvecklat två olika tekniker som kan reducera metanutsläppen på befintliga fartyg med upp till 50 procent.

Metanslip handlar om bränsle som passerar igenom maskinen utan att förbrännas. Eftersom metan är en mer potent växthusgas än koldioxid, är det ett växande problem eftersom antalet fartyg med LNG-drift ständigt ökar.

Men nu har finska Wärtsilä i samarbete med Furetank arbetat fram två tekniska lösningar som under tester ombord på rederiets fartyg i Vinga-serien, visat sig kunna halvera metanutsläppen.

Två nya vägar framåt

En av teknikerna är ett reduktionspaket för växthusgaser, kallat GHG. Det är utvecklat av Wärtsilä för dual fuel-maskiner och kontrollerar aktivt maskinen när den arbetar i krävande förhållanden så som manövrering, tuffa sjöförhållanden eller med varierande bränslekvalitet. På så sätt optimeras förbränningen och utsläppen av oförbrända gaser minimeras.

Den andra lösningen är ett Low Load Optimization-paket, vilket minskar metanutsläppen vid låga motorbelastningar så som under lastning och lossning i hamn. Detta paket balanserar aktivt belastningen på varje motorcylinder, vilket optimerar den totala motoreffektiviteten även vid låg motorbelastning.

Minskning med 45 till 50 procent

Testerna gjordes både ombord på Furetanks fartyg, samt i Wärtsiläs laboratorium och visade på en minskning på mellan 45 till 50 procent av metanslipen.

– Det här är fantastiska resultat, långt över vad vi hade förväntat oss eller tekniskt trott. Testerna visar en betydande effekt i absoluta tal. Vi tror att många rederier kommer att vara intresserade av dessa lösningar. Och det här är inte slutet på vägen, det finns mer att göra, säger Göran Österdahl, sales director of marine power på Wärtsilä i ett pressmeddelande.

Förbättrar redan energieffektiva fartyg

För Furetank är detta ytterligare ett steg i att utveckla den utsläppsreducerande tekniken i Vinga-fartygsserien, designad av Furetank med partners. Det är en fartygsserie som redan är bland de mest energieffektiva i världen i sitt segment enligt IMO EEDI-index.

– Vi har haft många diskussioner med Wärtsilä under de senaste åren om hur vi ska motverka metanslip. Det är en svår nöt att knäcka och den viktigaste tekniska frågan för oss att lösa. Det pågår en jakt på nya maskintekniska lösningar som bara kommer att intensifieras med EU ETS-systemet och strängare IMO-regler. Vi är glada över att ha detta snabbspår till utvecklare och tillverkare av avancerad maskinteknologi, säger Clas Gustafsson, teknisk chef på Furetank i pressmeddelandet.

Läs mer om samarbetet mellan Furetank och Wärtsilä i nästa nummer av Sjöfartstidningen, nr 9/23 med utgivning 22 september 2023.