Furetank köper 37.000-tonnare av Broström

Furetank Rederi AB på Donsö har köpt produkttankfartyget Bro Erik, byggt 2005 och på 37.000 ton dödvikt, av Broström. För Broström innebär affären ett likviditetstillskott på SEK 140 miljoner och en reavinst före skatt på SEK 65 miljoner. Fartyget tas över i Fredericia under andra halvan av maj och omnamnas då till Furevik samtidigt som hon flaggas om från Isle of Man till NIS. – Fartyget kommer att fortsätta segla på de längre rutterna i Broströms Europatrafik, med Broström som kommersiell operatör, säger Lars Höglund på Furetank till SST.Affären innebär att Furetank tar ett steg upp i storlek till handysize-segmentet där Broströms kommersiella flotta kommer att fördubblas till sexton fartyg under året när flottan tillförs åtta nybyggda 37.000-tonnare ägda av tyska CPO Tankers (Claus Peter Offen). Totalt kommer Broström då att operera 65 tankfartyg med en medelålder på sex år i sin Europa-trafik.Efter leverans av Furevik består Furetanks flotta av sex fartyg mellan 13.000–37.000 ton dödvikt, samtliga med Broström som kommersiell operatör.