Fotograf: Furetank

Kategori: Skeppsbyggnad

Furetank får grön kreditgaranti

Som första rederi i Sverige har Furetank beviljats den nya gröna kreditgarantin av Exportkreditnämnden.

Möjligheten till grön kreditgaranti infördes av statliga Exportkreditnämnden under hösten 2021 för att möjliggöra samhällsviktiga investeringar i hållbar industri.

Nu har Furetank beviljats garantin för förfinansieringen av rederiets nästa produkt- och kemikalietanker i Vinga-serien. Den täcker 80 procent av långivaren Tjörns Sparbanks risk. Det skriver Furetank i ett pressmeddelande.

Det är första gången en grön kreditgaranti ges till sjöfarten och andra gången Exportkreditnämnden (EKN) beviljar nämnda garanti generellt.

”Yppersta miljöklass”

Exportkreditnämndens generaldirektör Anna-Karin Jatko säger i en kommentar att myndigheten är stolta över att ha möjlighet att hjälpa Furetank att investera i det nya fartyget.

– För att världen ska lyckas med klimatomställningen är det av stor vikt att företag som Furetank kan finansiera sina ambitiösa klimatsatsningar.

EKN motiverar enligt pressmeddelandet beviljandet med att fartyget håller ”yppersta miljöklass” i och med LNG/LBG-drift, en energiförbrukning som redan idag är lägre än IMO:s målsättning för 2050, miljöoptimerade transportmönster och Furetanks påbörjade resa att helt eliminera fartygens koldioxidutsläpp genom exklusiva biogasavtal.

Vem som beviljas den statliga gröna garantin avgörs via kriterierna i EU:s taxonomi, bedömningsverktyget som ska styra internationellt kapital mot hållbara investeringar. 

”Kvitto från svenska staten”

Furetanks finanschef Pär Karlsson beskriver i pressmeddelandet det positiva beskedet som ett definitivt genombrott: ett kvitto från svenska staten på att Furetank valt rätt väg med de klimatinvesteringar som Sverige, EU och världen efterfrågar.

– Det här är ett betydelsefullt erkännande som vi anser att vår miljösatsning är väl värd. Vi har gjort oerhört stora investeringar i tid, kunnande och kapital för att utveckla Vinga-fartygen så här långt. Garantin gör det möjligt för oss att fortsätta investera i grön teknikutveckling som tar oss närmare vårt mål om fossilfrihet, säger han.

Enligt ett uttalande av branschorganisationen Svensk Sjöfart så är det ett väldigt positivt beslut för sjöfarten som är en kapitalintensiv bransch där kostnaden för klimatinvesteringar är mycket hög.