Fotograf: Furetank

Kategori: Tank

Furetank beställer nytt

Furetank beställer ett nytt fartyg från Avic Dingheng samtidigt som de säljer Fure Vinga.

Furetank Rederi AB har skrivit kontrakt på en ny produkttanker på 17.999 dwt som ska byggas på Avic Dingheng Shipbuilding i Kina. Fartyget blir ett systerfartyg och identisk med de sex fartyg som redan byggts för Furetank, Älvtank och Erik Thun. I kontraktet finns också option för ytterligare ett fartyg.

Säljer nytt fartyg

Dessutom säljer de sitt knappt ett år gamla LNG-drivna fartyg Fure Vinga till ett kanadensiskt rederi. Fartyget tas över av de nya ägarna redan under april.

– Under det året som har passerat sedan Fure Vinga levererades har andra visat stort intresse i våra nya fartyg och de fördelar som de ger genom reducerade utsläpp och mindre buller. Vi har blandade känslor inför att sälja fartyget, men åtagandet från hennes nya ägare, som också trafikerar i vinterförhållanden och under starka miljöregleringar, är en bekräftelse på att vi har lyckats med designen av Fure Vinga, säger Lars Höglund, CEO på Furetank Rederi AB.

– För att ersätta henne i flottan har vi därför valt att beställa ytterligare minst ett fartyg från Avic Dingheng.

Fokus på miljö

Det nya fartyget kommer likt systerfartygen ha ett starkt fokus på så lite miljöpåverkan som möjligt genom dual-fuel maskineri som går på LNG och andra funktioner som hjälper till att minska miljöpåverkan och energiförbrukningen.

Det nya fartyget har planerad leverans under fjärde kvartalet 2020.