Fotograf: Furetank

Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad | Tank

Fure Vinga är levererad

Furetank Rederi AB har tagit leverans av Fure Vinga från det kinesiska varvet China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) Dingheng Co Ltd.
Produkttankern Fure Vinga är det sjunde fartyget i en serie av hittills åtta systerfartyg om om 17.999 dwt som byggts för Furetank Rederi AB, Rederi AB Älvtank och Thun Tankers BV. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]} /–>

Produkttankern Fure Vinga är det sjunde fartyget i en serie av hittills åtta systerfartyg om om 17.999 dwt som byggts för Furetank Rederi AB, Rederi AB Älvtank och Thun Tankers BV. 

Miljöfokus

Nybygget har svensk flagg och isklass 1A. Lastkapaciteten är 20,306 kubikmeter fördelat på 12 epoxy-coatade lasttankar. Fartygets lasthanteringssystem möjliggör en stor variation av typ och storlek på lastpartier. 

Fure Vinga har designats i nära samarbete med FKAB med fokus på minskad miljöpåverkan. Fartygets huvudmaskin är av dual-fuel typ och kommer att drivas med LBG och LNG. Utrustning och egenskaper bidrar till att sänka bränsleförbrukningen och minska utsläppen av koldioxid med 55%, kväveoxid med 86% samt svaveloxid och partiklar med hela 99%. 

EEDI-värde långt under kraven

Furetank uppger vidare att Fure Vinga är det första tankfartyget i Europa som är utrustat för att kunna driva lastpumparna med el från land, vilket ytterligare minskar fartygets utsläpp. 

I Furetanks pressmeddelande framgår också att Fure Vingas utsläpp av CO2 verifierades under provturen, där hon fick ett EEDI värde på 4.64 från klassningssällskapet Bureau Veritas, vilket är hälften av IMO:s krav. EEDI 9.32 är kravet för ett fartyg av hennes storlek. Detta låga värde är även lägre än IMO:s framtida krav från 2025 på EEDI 7.54.

– Med FURE VINGA, det sjunde fartyget i serien och det fjärde för Furetank, har vi redan nu sänkt vår flottas genomsnittliga CO2-utsläpp med nästan 50 procent jämfört med 2008 års nivå, vilket är nära IMO:s mål för 2050, säger Lars Höglund, CEO Furetank Rederi AB.

Lastar i Kina och Sydkorea

Sin första last tar Fure Vinga i Kina och Sydkorea för lossning i Europa. 

Fartyget kommer främst att serva bolagets kunder i Nordeuropa och befraktas av Furetank Chartering inom samarbetet i Gothia Tanker Alliance.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]