Fotograf: Mathias Luther

Funkis för sjöfarten

En säregen byggnad som efter andra världskriget byggdes som konservfabrik ser ut att bli ett högteknologiskt centrum för ett marint kluster i Åbo.

Den så kallade Slottsfastigheten ligger några hundra meter från Åbo slott och är nästan lika bastant byggd.

Byggnaden har också en intressant arkitektur med en nordlig fasad som speglar forna tiders skottgluggar.  I mitten av sexvåningshuset som nästan är en kub finns en ljusgård.

Hamnkontoret

Huset har ägts av Åbo stad och disponerats av hamnen som i sin tur hyrt ut det till småföretag och konstnärer. I fjol tömde staden huset och sålde det till Stiftelsen för Åbo Akademi. Renoveringen av huset har startat så att stiftelsen kanske kan ta in de första nya hyresgästerna om ett drygt år. Vilka de blir var inte definitivt fastslaget då den här artikeln skrevs. Men de förhandlingar som förts under ungefär ett år tyder på att det blir många sjöfartsrelaterade instanser som delar på de 17 000 kvadratmeter våningsyta som huset har. Åbo hamn själv står först i kön. 

– Det var ett av villkoren för att vi skulle sälja huset att vi skulle få möjlighet att hyra lokaliteter där, säger hamnens VD Christian Ramberg. 

Hamnen kunde då utrymma sitt nuvarande kontor som ligger mellan Vikings och Tallink-Siljas terminalbyggnader. Där jobbar cirka 40 av hamnens anställda.

Lärande miljö

En annan intressent är sjöfartsutbildningarna som går under samlingsnamnet Aboa Mare. Chefen Per-Olof Karlsson säger att skolans nuvarande byggnad cirka en halv kilometer inåt staden är både för sliten och för opraktisk för att vara ett alternativ på lång sikt.

– Efter en grundlig renovering blir Slottsfastigheten mycket bättre och där kan man också från början planera in till exempel simulatorer på bästa sätt.

Dessutom lockas han av närheten till de andra instanser som legat i förhandlingar med Stiftelsen för Åbo Akademi.

Synergi i simulatorn

Västra Finlands sjöbevakning är intresserad av att flytta sin sjöräddningscentral från polishuset i Åbo och en del av personalen från Vasa till Slottsfastigheten.  

– Vårt enda villkor för att vara med är att Trafikverket också koncentrerar sina VTS-centraler dit, säger sjöräddningens kommendör Henrik Wärnhjelm. 

Wärnhjelm ser också en fördel med närheten till sjöfartsskolan. Simulatorerna kan också sjöräddningspersonalen öva med och bland de olika linjernas ungefär 500 studerande kan sjöräddningen kanske lättare rekrytera nya krafter.  Den sista stora biten i pusslet är alltså VTS-centralerna. Chefen för sjötrafikledningen Thomas Erlund, säger att han hoppas att man i Åbo kunde göra som i Helsingfors, där man sammanfört VTS-centralen och sjöräddningscentralen för Finska viken under samma tak.

– Det har gett klara synergifördelar, säger Thomas Erlund.

Underskriften saknas

Sjötrafikledningen och sjöbevakningen har redan en ödesgemenskap genom att det i Vasa varit sjöbevakningen som skött VTS-centralen för sjötrafikledningens räkning. När sjöbevakarna lämnar Vasa i början av nästa år så försvinner alltså automatiskt VTS därifrån. Sjötrafikledningen har redan länge velat flytta Skärgårdshavets VTS-central från Pärnäs in till Åbo men skärgårdskommunerna har motsatt sig det. Personalen har varit med på att flytta. 

– Så finns det en VTS-central i Björneborg. Där är personalen kluven i sin inställning till planerna, säger Erlund.

Men helt avgörande är vad kommunikationsministern Anu Vehviläinen besluta i frågan. Det krävs hennes underskrift på beslutet om att grunda den nya VTS-centralen i Åbo. 

– Det beslutet har utlovats inom denna valperiod, säger Erlund.

Det betyder att det kan komma när som helst eftersom det är riksdagsval i Finland den 17 april. Med tanke på hur långt planeringen framskridit skulle förvåningen – och besvikelsen – i Åbo hamn vara stor om det skulle bli ett nej.