Fullt upp på Golden Oceans fartyg

John Fredriksen-kontrollerade Golden Ocean rapporterar ett kapacitetsutnyttjande i flottan på 98,5 procent under fjärde kvartalet förra året. I Capesize-segmentet var snittinseglingen USD 176.000 per dag jämfört med USD 117.000 under tredje kvartalet. Motsvarande belopp för Panamax-fartygen var USD 82.500 respektive USD 62.000. För helåret 2007 gjorde rederiet en vinst på USD 201 miljoner, USD 65 miljoner bättre jämfört med 2006.