Fotograf: Tore Ulff Chartering

Kategori: Torrlast

Fullt ställ på torrlastmarknaden

Torrlastmarknaden går på högvarv och det råder varubrist på många håll. Nu ökar antalet skeppningar av bland annat svenska skogsprodukter till USA. 

Maltfaflaggade Edwine Oldendorff, en torrlastare på 38.000 dwt, ligger just nu i hamnen i Karlshamn och tar en rekordlast på över 50.000 kubikmeter sydsvenskt virke som ska till östkusten i USA. Tore Ulff Chartering tillsammans med Lübeck-baserade Oldendorff Carriers, ett av världens största torrlastrederier med omkring 750 fartyg, utökar nu antalet skeppningar av svenska skogsprodukter till USA. Behovet av råmaterial i USA har ökat drastiskt i takt med stora infrastrukturprojekt och husbyggande. 

Genomgående bra

– Industrin går generellt på högvarv, det startas många nya projekt och det exporteras varor i en mängd som vi inte sett på många år. Behovet av tonnage har konstant ökat sedan ett år tillbaka och torrlastmarknaden är äntligen genomgående bra i alla segment, säger Patrik Patriksson på Tore Ulff Chartering till Sjöfartstidningen.

Han märker tydligt bland kunder som Tore Ulff Chartering brukar hjälpa med indikationer att de nu får avsättning för sina produkter på varje förfrågan, eftersom det råder varubrist på många håll.

– Det är bra tider, hela konjunkturen har vänt. Sedan sommaren 2017 har det bara gått uppåt. Ofta ser vi ju konjunkturuppgång tidigt just i shipping, mycket material ska ut och då ökar både fraktkostnader och försäljningspriser och hela marknaden snurrar igång. Om man kokar ned det så går det väldigt bra nu för alla torrlastrederier, som har har haft det kämpigt i många år, säger Patrik Patriksson.

Kombinerad trad

Han tycker att tillgången på torrlasttonnage normalt är god, även den är just nu lite tajt på grund av isbildningen i Östersjön. Samarbetet med Oldendorff resulterar i ungefär en tur i månaden i snitt, och då kör rederiet en kombinerad trad främst till destinationer på USA:s östkust med stål och aluminium från Ryssland samt sydsvenska trävaror som lastas i Karlshamn och Oskarshamn.