Fullt krig i regeringen

Miljöminister Andreas Carlgren (c) har hamnat i ett mediealt ordkrig med sina moderata ministerkollegor infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd och handelsminister Ewa Björling om IMO:s svaveldirektiv. För några dagar sedan skrev de två senare en debattartikel i Svenska Dagbladet under rubriken ”Sverige tar strid om svaveldirektiv”. Ministrarna konstaterade att Sverige inte kan acceptera det nya svaveldirektivet om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet i SECA som börjar gällar 2015. Reglerna skulle chockhöja industrins kostnader och snedvrida konkurrensen. Men nu ger miljöminister Andreas Carlgren rakt motsatt besked, ministern som är ansvarig för rovdjursfrågorna, slåss för sitt revir. I en debattartiel i Svenska Dagbladet skriver han: ”Det har spekulerats, även bland statsråd, om vad regeringens ståndpunkt är. Jag är det statsråd som ansvarar för frågan i regeringen och jag ger regeringens besked: I IMO togs 2008 ett historiskt beslut om att skärpa kraven på svavelinnehåll i fartygsbränslen, vilket kommer att ske stegvis. Sverige avser att genomföra IMO:s överenskommelse tillsammans med och koordinerat med övriga stater runt Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, så att genomförandet alltså sker på ett sådant sätt att svensk industris konkurrenskraft bevaras.”