Full City säljs

Det Panamaregistrerade torrbulksfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund natten den 31 juli 2009 är ute till försäljning, uppger Tradewinds. Fartygets ägare kinesiska Cosco är i behov av kapital, varför man nu försöker avyttra ett antal fartyg, däribland Full City.Grundstötningen utanför Langesund orsakade ett stort oljespill på drygt 290 kubikmeter tjockolja. Oljeutsläppet drabbade 37 skyddsområden längs en 120 kilometer lång kustlinje. Ett stort antal sjöfåglar dog eller skadades på grund av oljeutsläppet. Saneringen kostade NOK 200–250 miljoner. Befälhavaren på Full City dömdes till sex månaders fängelse för brott mot lagen mot nedsmutsning samt sjösäkerhetslagen. Enligt domen i tingsrätten i Nedre Telemark kontaktade varken befälhavaren eller någon annan ombord huvudräddningscentralen eller närmaste kustradiostation när fartyget drev mot land.Reparationen av Full City utfördes på Cityvarvet i Göteborg.