Full City dras av grundet

Full City drogs vid middagstid idag av grundet och ska bogseras till kaj i Eikstrand i Bamble kommun. Fartyget gick på grund utanför Langesund i Telemark natten den 31 juli med ett omfattande oljespill som följd.Totalt har 217 ton oljeblandade massor (sand sten och tång), 242 ton oljeemulsion (olja blandat med havsvatten) tagits upp från havet och ytterligare 820 ton oljeemulsion har lossats från haveristen.Norska myndigheter och bärgningsbolaget Smit Salvage bedömer att det totalt sett bästa alternativet är att dra loss fartyget och bogsera det till kaj och säkra det för vidare transport. Risken för spill under bärgningen bedöms som liten.