Full besättning på grundstött fartyg

Det Maltaregistrerade torrlastfartyget Nijord på 4.000 ton dödvikt gick på söndagen på grund utanför den lettiska kusten i lugnt väder. Uppgifter i lettisk press gör gällande att sex av tio besättningsmän, inklusive befälhavaren, hade alkohol i blodet. De första flottdragningsförsöken har misslyckats och bränslet har tagit slut. Inga utsläpp eller personskador har rapporterats. Nijord byggdes 1980 i Rendsburg som Lusitania. I dag opereras hon av Aquarius Shipmanagement i Riga.