Fruar kräver hem Arctic Seas besättning

Fruarna till de fyra ryska sjömän som ännu inte lämnat lastfartyget Arctic Sea, trots att den ryska marinen ”fritog” fartyget den 17 augusti, har skrivit ett öppet brev till bland annat Rysslands regering där man kräver att makarna skickas hem. Brevet publiceras på den ryska nyhetssajten Sovfracht Maritime Bulletin.Fruarna skriver att deras män är i dålig kondition och psykiskt stressade efter att varit kidnappade i en månad och varit på fartyget i ytterligare en månad utan att få någon information om vad som händer. ”Ryska myndigheter har sagt att våra män är fria att lämna fartyget och att ingen kvarhåller dem. Men hur kan de lämna fartyget när de inte har några pappershandlingar – passen förstördes av kidnapparna ... Frågan är, varför måste de vara kvar ombord och inte avlösas av någon ny besättning?” Fruarnas män är befälhavaren, tekniske chefen, andremaskinisten och båsen.Enligt de senaste rapporterna ska fartyget befinna sig någonstans i Medelhavet, assisterat av det ryska örlogsfartyget Ladny.